نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران

چکیده

موسیقی و فوتبال بخشی هیجانی از زندگی روزمره ایرانی هستند. در این مقاله سعی شده است تا از یک سو جایگاه موسیقی در فوتبال و از سوی دیگر شناخت نقش موسیقی در فوتبال برای مخاطب ایرانی در ایجاد هویت مشترک مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نقش فوتبال در هویت ایرانی این است که در آن تباین در سلایق و ایده‌ها کم رنگ و عرق دوستی و اتحاد زیاد می‌شود. برای شناخت هویت ایرانی، آهنگ‌های سه تیپ از خوانندگان مجاز، زیر زمینی، و خوانندگان خارج از کشور که وجه مشترک‌شان حمایت از تیم ملی فوتبال ایران است، مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. دیدگاه نظری جان فیسک و توجه به معنای فرهنگی موسیقی در فوتبال، هویت، نزاع و مقاومت در عرصه قدرت، نقش تعامل و پیوند بین موسیقی‌های مختلف در ساختار اجتماعی فوتبال اهمیت دارند. نتایج نشان می‌دهند که هر یک از آن‌ها برمولفه‌های وحدت بخشی به نام هویت ایرانی تاکیدکرده‌اند. جام جهانی (و موسیقی منسوب به آن) فرصت مناسبی را برای پیوند دوستانه و مشترک بین ایرانی‌ها با وجود تکثر افکار فارغ از سلایق و اعتقادات آن‌ها فراهم کرده است. همانگونه که پرچم ابژه‌ای ملی است، موسیقی نیز در عرصه فوتبال بدون قائل شدن تبعیض‌ها و تمایز‌ها، گامی برای اتحاد در فضایی ورزشی را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Soccer’s Music and the Iranian identity

نویسندگان [English]

  • Mehri Bahar 1
  • Mohammad Hasan Yadegari 2

چکیده [English]

Music and football are exciting parts of Iranian everyday life .This article claims that music in football prepares common identity that confront with a decrease in the opposite taste and ideals, unity and friendship.
The methodology of this paper is content analysis and comparative method for exploring the differences and similarities. For this research three kinds of music which resulted from 2006 till now are analyzed. The theoretical approach of this article is John Fiske’s idea that is concerned about the meaning, identity and resistance in everyday life. To explore this claim, in this article, there are three types of music which will be analyzed. They are: Mojaz, the music which is acceptable for the Iranian government and it is disputed from the Iranian T.V. Zirzamini, Which belongs to underground music and unacceptable to the Iranian government, That prepares and explains the resistance atmosphere in Iran. The music belongs to the Iranian music outside the borders of Iran. The common sense of all these kinds of music is supporting the national theme of football.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "football match"
  • "national identity"
  • "music"
  • "meaning and resistance"