نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه بوعلی

3 دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی

چکیده

اشتغال از جمله متغیرهای مهم کلان اجتماعی اقتصادی است. افزایش آن یکی از اهداف اساسی تمام جوامع می­باشد زیرا ارتباط تنگاتنگی با ناهنجاری­های اجتماعی- اقتصادی و دیگر متغیرهای اقتصادی دارد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تعیین­کننده­های اجتماعی اقتصادیاشتغال کشورهای اسلامی گروه (8D) طی دوره 2014-1996 با استفاده از روش اقتصادسنجی داده­های تابلویی است. نتایج مطالعه بیانگر تاثیر مثبت و معنادار عوامل نهادی (حکمرانی، آزادی اقتصادی و آزادی مدنی)و سرمایه انسانی در ایجاد فرصت­های شغلی جدید است. همچنین تاثیر نرخ تورم بر اشتغال منفی و معنادار است. تاثیر تولید ناخالص داخلی بر اشتغال کشورهای مورد مطالعه مثبت و بی­معنی است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Socio-economic determinants of Employment in Eight Developing Islamic Countries (D-8 group)

نویسندگان [English]

  • Abollfazl Sahhabadie 1
  • Razieh Davarikish 2
  • behzad Amearie 3

چکیده [English]

Employment is one of the most important macro socio-economic variables. One of the main goals of each country is to increase it, because it is closely related to socio-economic deformities and other economic variables. Therefore, the purpose of present research is to examine the impact of socio-economic determinants of employment in developing Islamic countries (D8) during the period of 1996-2014 by using econometrics panel data method. The study results represent significant and positive impact of institutional factors (governance, economic freedom and civil liberties) and human agency in creating new employment opportunities, and the impact of inflation on employment is negative and significant. Finally we can say that in the countries which were studied in present research the impact of GDP on employment is Positive and meaningless.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment
  • Institutions
  • panel data
  • Group of Eight Developing Islamic Countries