نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه مازندران

چکیده

     این مقاله، ابعاد جمعیت شناختی و اقتصادی-اجتماعی مرتبط با مناسبات بین جوانان و جنسیت را در پنج بخش اصلی مورد مطالعه قرار داده است: آموزش و تحصیلات، بهداشت و سلامت، اقتصاد و اشتغال، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، وضعیت جوانان و جنسیت در منطقه خاورمیانه با تاکید بر ایران. در این مطالعه از روش ترکیبی مبتنی بر بررسی اسنادی و تحلیل داده های ثانوی بر پایه داده های سازمان ملل متحد استفاده شده است. مطابق یافته های این تحقیق، اگرچه تفاوتهای جنسیتی در عرصه های گوناگون آموزشی بهداشتی اقتصادی اجتماعی در میان نسل معاصر جوانان در مقایسه با نسل‌های پیشین کاهش یافته است، بااین‌حال دختران و زنان جوان کماکان از امکانات پایین تری در این عرصه ها برخوردارند. یافته های این تحقیق نشان داده است که هم در جهان و هم در ایران جوانان در حدود یک پنجم کل جمعیت را تشکیل می‌دهندکه تقریبا نیمی از آنها را دختران شامل می شوند. تعداد جمعیت جوان در تمامی جوامع، منعکس کننده طیف وسیعی از نیازمندی‌ها و نیز توانمندی‌ها در عرصه های گوناگون است. این امر  به طور بالقوه فرصتی طلایی موسوم به "پنجره جمعیت شناختی فرصت" محسوب می شود که باید در برنامه ریزی‌ها و سرمایه گذاری‌های ملی و بین المللی مبتنی بر مطالعات و تحقیقات علمی نیز کانون اصلی توجه واقع گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Association between Youth and Gender: Socio-economic Emphasis

نویسنده [English]

  • Yaqoub Froutan

چکیده [English]

This article discusses socio-economic aspects of the association between youth and gender. The discussion is presented in five main sections including literacy and education, health, employment, Information and communication technology, and the situation of youth and gender in the Middle East with specific focus on Iran. The discussion of this article is based on the analysis of the data of Iran’s censuses and the global data provided by the United Nations and the International Labour Organization.  The results of this article show that although the recent decades has witnessed significant success and improvements in terms of the access of both male and female youth to socio-economic opportunities, the gender gaps still exist. Further, the results indicate that youth include about one-fifth of total population both in the world and in Iran. This echoes a wide range of needs and abilities, and requires research-based planning and investments in both national and global levels. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Youth
  • gender
  • socio-economic aspects
  • the Middle East
  • Iran