نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

2 معاون پژوهشی مرکز افکارسنجی ایسپا

چکیده

مقاله حاضر به بررسی عوامل علّی دخیل در فرایند عرفی­شدن در ایران می­پردازد. در این راستا چهار تبیین‌کنندة علم­گرایی، صنعتی شدن، رفاه اقتصادی و برابری اقتصادی برای تبیین عرفی شدن در نظر گرفته شد. واحد تحلیل، استان­های ایران و تکنیک اتخاذ شده برای انجام تحقیق جبر بولی بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد ترکیب ثابت و قابل اعتنایی برای وقوع عرفی شدن در استان‌های ایران بر اساس عوامل تبیین­کنندة فوق و بر اساس تحلیل بولی استخراج نمی­شود که شاید بتوان آن را به عدم ارتباط علّی این شروط بر وقوع عرفی شدن در ایران مرتبط دانست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Macro and Boolean Analayis of Secularization in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohamadreza Taleban 1
  • mehdi rafiee bahabadi 2

2 ispa

چکیده [English]

This paper examines the key determinants of industrialization in Iran. The present analysis gives specific focuse to scientism, industrialization, economic welfare, and economic eqality as the key determinants of secularization. Methodologically, the results of this paper are based on Boolean analysis and the field of study also includes Iranian provinces with regard to the determinants of secularization.
Generally speaking, the underlying conclusion of this analysis suggests that there are not single and constant patterns and explanations applying to all provinces. This can be partly due to the fact that the main determinants considered in this analysis including scientism, industrialization, economic welfare, and economic eqality may not lead to secularization in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • secularization؛ scientism؛ industrialization؛ economic welfare؛ economic inequality
  • Boolean analysis