نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم تنتظامی

چکیده

یکی از جرایمی که کشورها را تهدید می­کند، جرایم سازمان یافته است که روز به روز بر تهدید آن افزوده می­شود. با رشد اقتصادی کشورها، این جرم هم  به آهستگی در حال حرکت و سایش بر روی سایر ابعاد اقتصادی است. هدف از این پژوهش تشریح ابعاد مفاهیم تهدیدات جرایم سازمان­یافته و روش­های نفوذ مجرمین سازمان­یافته در سازمان­های هدف و راههای مقابله با این تهدیدها است. روش به کار رفته در مقاله حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی بوده و از نوع توصیفی - تحلیلی می­باشد. یافته‌ها حاکی از آن است که در هیچ قرنی کشورها به اندازه قرن حاضر از جرایم سازمان­یافته متضرر نشده­اند. این موضوع آنقدر دارای اهمیت بوده که از سال 2003 به بعد عمده کشورها در سند راهبردی، این جرم را به عنوان تهدید مهم شناسایی و معرفی کردند. بر این اساس در اکثر تفاهم­نامه­های دوجانبه و چند جانبه جرایم سازمان­یافته مورد تاکید همگان قرار گرفته­است. چرا که جرایم سازمان­یافته، تهدیدات جدی و طولانی مدت روی مؤسسات، جامعه، اقتصاد و کیفیت زندگی شخصی مردم ایجاد می­کند و به جز این اثرات جرایم سازمان­یافته در اقتصاد و امنیت منطقه­ای و بین المللی مشهود است. نتیجه آن است که مجرمین سازمان­یافته دولت­ها را همانند سرمایه­داران بین المللی تحت فشار قرار می­دهند و به چالش می­کشند. به گونه­ای که به عنوان یک تهدید غیر نظامی برای امنیت ملی و توسعه بین الملل به شمار می­روند. جرایم سازمان‌یافته همانند بازی دومینو عمل می­کند یعنی ابتدا در کشوری این جرم شکل می­گیرد و سپس یکی پس از دیگری کشورهای دیگر را در می‌نوردد. همچنانکه کشورها در حوزه اقتصاد از هم تاسی می­پذیرند جرایم سازمان­یافته هم آرام آرام به دیگر کشورها سرایت می­کند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Consequences of organized crimes in the Contemporay world

نویسنده [English]

  • gholamhossein biabani

رییس مرکز تحقیقات پلیس آگاهی ناجا

چکیده [English]

The contemporary societies are treatened by organized crimes and this tends to be associated with economic growth. This means that societies witness an increasing rate of organized crims while  economic growth incteases. This study primarily aims to explore varying consequences of organized crims and how to prevent them. Methodologically, this paper employs a descriptive-analytical method. 
The results of this analysis show that the resiks and consequences that contemporary societies are facing due to organized crims are by far greater than any time earlier in human history. As a results, it has been recognized as a crucial treat in recent official documents. This careful attention mainly lies in the fact that organized crimes impose negative consequences on all aspects of individual, social, economic, and political lives of contemporary societies including development and security in local, national, regional, and international levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organized crimes
  • Threat
  • influence
  • strategic document