نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت جهانگردی دانشگاه تهران

2 هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران

چکیده

موسیقی مقامی از جمله انواع موسیقی است که بیشترین نزدیکی را با فرهنگ جامعه میزبان دارد. مطالعه حاضر با استفاده از روش گراندد تئوری ساختارگرا به بررسی این گونه از موسیقی در راستای جذب گردشگران فرهنگی می پردازد. در گردآوری داده‌ها از تکنیک‌های متعددی مانند مصاحبه، مشاهده، مشاهده‌ی آنلاین و گردآوری اسناد و متون در چهارچوب روش گراندد تئوری و به روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری شده است. مصاحبه‌شوندگان این پژوهش را کارشناسانی تشکیل داده‌اند که با موسیقی مقامی ایران آشنایی داشته‌ و در حوزه‌ی گردشگری نیز فعالیت دارند. داده‌های حاصل از مصاحبه با کارشناسان، با کمک نرم افزار اِن‌ویوُ[1] کدگذاری سه گانه‌ی باز، محوری و انتخابی شد و از میان داده‌ها 72 مفهوم و 6 مقوله به‌دست‌آمد. "تبدیل شدن به جاذبه‌ی فرهنگی" به‌عنوان مقوله‌ی مرکزی انتخاب شد و سپس با استفاده از مدل پارادایمی، نظریه‌ی خودبنیاد ارائه شد. سه دسته عوامل مداخله گر شامل عدم آگاهی و شناخت، مشکلات زیرساختی و موانع حاکمیتی شناسایی گردید. طراحی رویدادهایی با محوریت موسیقی مقامی، برگزاری جشنواره‌های مشترک با کشورهای هم‌زبان به‌واسطه‌ی تشابهات فرهنگی، اشاعه‌ی موسیقی خیابانی و یا اجرای موسیقی مقامی در اماکن عمومی و طراحی بسته های سفر با محوریت موسیقی مقامی از جمله راهکارهای توسعه گردشگری موسیقی است.[1] - NVIVO

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling Tourism Development of Folklore Music in Iran: A Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

  • Yasaman Rafiei 1
  • Mirzaei Roozbeh 2

1 tourism management, university of Tehran

2 tourism department, University of Mazandaran

چکیده [English]

Folklore music is a kind of music that has the closest and the strongest relation with the host society’s culture. It also plays a crucial role to attract cultural tourists. Theoretically, the present study uses the grounded theory. It employs a variety of methods in order to collect the research data including interview, observation and documents collection techniques. The interviewees include experts in the field of folklore music and tourism industry. The results of this study identify three main determinants including the lack of knowledge, infrastructural disorders, and governmental barriers. According to the results of this study, the following solutions are suggested: assemblies with reference to folklore music, joint festivals with countries sharing common language and cultural similarities, presenting folklore music in public places.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • music tourism
  • cultural tourism
  • folklore music
  • grounded theory