نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان

2 دانشگاه کاشان

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناخت تفاوت‌ ارزشی بین نسل جوان و بزرگ‌سال با استفاده از رویکرد برساخت‌گرایی اجتماعی در بین ساکنان شهرستان رودبار جنوب می‌باشد. روش پژوهش، کیفی و داده‌های کیفی با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری و جهت تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی از استراتژی نظریه زمینه‌ای استفاده گردیده است. بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند و نیز معیار اشباع نظری، 27 نفر (15 جوان و 12 بزرگ‌سال) از جامعه مورد مطالعه در این پژوهش مشارکت داشتند که فهم و درک آن‌ها نسبت به تفاوت‌ ارزشی بین نسلی مورد بررسی قرار گرفت؛ به‌منظور بررسی تفاوت ارزش‌های بین نسلی، ابتدا جهت‌گیری ارزش‌های جوانان و بزرگ‌سالان مشخص و سپس در قالب یک مدل پارادایمی به تفاوت ارزشی پرداخته شد؛ بر اساس یافته‌های پژوهش پدیده‌ی «ارزش‌های رفاه‌طلبانه»، مقوله محوری جوانان و پدیده‌ی «بازاندیشی معطوف به گذشته» به‌عنوان مقوله محوری بزرگ‌سالان تعیین و مقوله هسته‌ای پژوهش «گسست و طرد ارزش‌های بین نسلی» انتخاب گردید. در حالت کلی می­توان گفت، باوجود شرایط و موقعیت‌های تقریباً یکسان بین دو نسل، نوع واکنش به موقعیت‌های مشابه متفاوت است. گرایش جوانان به ارزش­های مدرن و مادی ناشی از جدا افتادگی جوانان از ارزش‌های نسل­ پیشین به‌مرور افزایش‌یافته است و نوعی گسست و طرد ارزشی در بین دو نسل شکل‌گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Sociological Study on Intergenerational Values: A Case Study in Roudbar

نویسندگان [English]

  • Hedayat Nikkhah 1
  • Mostafa Zahirinia 1
  • Behrooz Behrooziyan 2
  • Ahmad Fallahi 1

چکیده [English]

The main objective of this study is to examine the value differences across the generations. Theoretically, this study is based on the grounded theory and social interpretive theory. Methodologically, the present study employs the qualitative method. The research data have been collected through the in-depth interview technique with a sample belonging to two varying generations in rural and urban areas of Roudbar: 12 individuals of the old generation and 15 individuals of the young generation.
According to the research findings of this analysis, the two generations represent varying value orientations. This suggests that while the old generation represents predominantly a retrospective value orientation, the young generation’s orientation is substantially centered on welfare and material values. As a result, these two generations tend to behave differently despite sharing a similar context of behavior. The young generation is increasingly attracted by modern and material values which not only enlarge the generational gap but also can lead to a value disconnection across the generations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • grounded theory
  • social interpretive theory
  • retrospective approach
  • welfare and materialism
  • intergenerational value disconnection
  • paradigm model