نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه مازندران

چکیده

به طور طبیعی، گذار از دورة جوانی به بزرگسالی، با اتمام تحصیلات، ورود به بازار کار، داشتن مسکن مستقل و ازدواج و تشکیل خانواده صورت می­گیرد. این در حالی است که در دهه­های اخیر بر اثر تغییرات در ساختار خانواده، آموزش، و بازار کار در جهان و به تَبَع آن در ایران، گذارهای جوانان طولانی، ناپیوسته و پیچیده­تر شده است. این مسئله از یک طرف،­ امکانات و گزینه­های بیشتری را پیش روی جوانان قرار می­دهد، و از سوی دیگر، نوعی ابهام و نااطمینانی به وجود می­آورد. مقالة حاضر با روش تحلیلی و با تکیه بر آمار و ارقام موجود و با الهام از مفهوم «گذارهای فریزشده»، وقفه و تعلیق در گذار جوانان به بزرگسالی را بررسی می­کند. یافته­های تحقیق حاکی از وقوع تغییرات اساسی در گذارهای جوانان به بزرگسالی در دهه­های اخیر داشته و نشان می­دهد که گذارها در ایران در هر چهار حوزه (اتمام تحصیلات، اشتغال، داشتن مسکن و ازدواج) با وقفه و تعلیق مواجه شده­اند. گذارهای جوانان نسبت به گذشته، از نظر ترتیب و زمانبندی، قطعیت و پیش­بینی­پذیری کمتر و کثرت و تنوع بیشتری یافته­اند. به نظر می­رسد درک و شناخت مسئلة جوانان، در گرو آگاهی و وقوف به چنین وضعی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The ‘Frozen Transitions’ Of Young-Ages and the Change in Transition to Adulthood in Iran

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Hasani

چکیده [English]

The transition from young-ages to adulthood usually accords with the education accomplishment, entry into the labour market, housing, marriage and family formation. However, the contemporary societies in the world including Iran have mostly experienced substantial changes in the structure of family, education, and the labour market. As a result, these changes have affected the process of transition from young-ages towards adulthood.This study uses the concept of ‘frozen transitions’ in Iran over the recent decades. The underlying conclusion of this study refers to the fact that the process of transition from young-ages towards adulthood in Iran has faced substantial changes, suggesting that the transition process has been interrupted and postponed. This underlying conclusion applies to all aspects of the transition process from young-ages towards adulthood: education accomplishment, entry into the labour market, housing, marriage and family formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Young-ages
  • frozen transitions
  • life course
  • transition to adulthood
  • postponed modernity