نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

تحلیل رابطه‌ی دانشگاه و جامعه، و بررسی کارکردهای اجتماعی دانشگاه در متن تحولات جامعه‌ی جدید موضوع مقاله‌ی حاضر است. دانشگاه پیوندی (منطبق با تئوری مارپیچ سه­گانه اتزکویچ و لیدسدورف) و دانشگاه فرهنگی (مبتنی بر تحلیل دلانتی از ایفای نقش دانشگاه در جامعه‌ی مدنی) صورت بندی نظری ـ مفهومی این رابطه است که در قالب شاخص­های عینی ـ تجربی رابطه‌ی دانشگاه ـ دولت، دانشگاه ـ صنعت و دانشگاه ـ جامعه‌ی مدنی عملیاتی شده است. از نظر روش­شناختی، این مطالعه به شیوه‌ی کیفی و با استفاده از تکنیک مصاحبه در بین دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه تهران به اجرا درآمده است. نتایج مطالعه حاکی از این است که روابط دانشگاه تهران با بخش­های سه­گانه دولت، صنعت و جامعه‌ی مدنی بیش از آن­که سازگار با سازوکارهای دانشگاه پیوندی و دانشگاه فرهنگی باشد؛ بیانگر وجوه آسیب‌شناسانه­ای است که در آن حتی کارکردها و الگوهای سنتی دانشگاه نیز به چالش کشیده می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

University and Society: A Study of the Relationship between University and Government, Industry and Civil Society

نویسنده [English]

  • Hamed Shiri

Assistant Professor of sociology, Payame Noor University

چکیده [English]

The present study analyzes the relationship between university and society and investigates the social functions of the university in the context of the changes in the new society. Hybrid University (consistent with Etzkwich-Leedsdorf’s triple helix theory) and Cultural University (based on Delanty’s analysis of the role of the university in civil society) is a theoretical-conceptual formulation of this relationship, that has been operated in the form of objective-empirical indicators of the relationship between university-government, university-industry and university-civil society. Methodologically, this qualitative study has used interviews with Ph.D students inUniversity of Tehran as an instrument to collect data. The results of the study indicated that the relationship between the university and the three sectors (government, industry and civil society), rather than being compatible with the mechanisms of the hybrid and cultural university, reflects pathological aspects in which even the traditional academic functions and patterns are also challenged

کلیدواژه‌ها [English]

  • University of Tehran
  • government
  • indusry
  • civil society