فرایند تصمیم‌گیری زوجین در تأخیر فرزندآوری و شرایط اجتماعی دخیل در آن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی، گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

اهداف: مطالعه‌ی حاضر به منظور کشف فرایند تصمیم‌گیری زوجین در خصوص تأخیر فرزندآوری و همچنین درک و شناخت زمینه-های اجتماعی دخیل در تصمیم‌گیری آن‌ها انجام گرفته است. روش مطالعه: در این پژوهش که در سال 1399 در شهر مشهد انجام گرفت، نمونه‌ها (8 زوج مشهدی که از زندگی مشترکشان چند سالی گذشته بود و تمایل به فرزندآوری نداشتند) به صورت گلوله برفی انتخاب گردیدند و داده‌ها از طریق تکنیک مصاحبه‌ی روایی (فردی و زوجی) و با استفاده از روش کیفی تحلیل روایت گردآوری شدند. یافته‌ها: از تجزیه و تحلیل مضمونی داده‌ها پنج مضمون اصلی پدیدار شد که دامنه‌ی آن‌ها بدین قرار بود: کودک گران‌قیمت، شبکه اجتماعی منصرف‌کننده، شبکه اجتماعی خنثی، با همان تنها و ترجیحات رفاه‌طلبی. یافته‌های حاصل از تحلیل ساختاری روایت نشان داد که زوجین در فرایند زندگی خود با بحران‌ها، مسائل، نگرانی‌ها و تمایلاتی روبرو شده‌اند و در مواجهه با آن‌ها به بررسی و ارزیابی فرزندآوری پرداخته و تصمیم گرفته‌اند آن را به تعویق بیاندازند. برای زوجین، داشتن فرزند در آن موقعیت (دوره از زندگی) منجر به عدم رسیدن به اهدافشان می‌گردد و بر مشکلاتشان می‌افزاید. نتیجه‌گیری: وضعیت اقتصادی زوجین، شبکه اجتماعی، چگونگی رابطه با یکدیگر و اهداف و انگیزه‌های شخصی آن‌ها، در فرایند تصمیم‌گیری در خصوص تأخیر فرزندآوری، نقش قابل ملاحظه‌ای در هر دوره از زندگی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Couples' Decision-Making Process in Delayed Childbearing and Related Social Conditions

نویسندگان [English]

  • Sareh Nematian 1
  • Mohsen noghani dokht bahmani 2
1 M.A in social sciences, Department of Social Sciences, Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi university of Mashhad , Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Objectives: The purpose of the present study is to examine the impact of couples’ decision making process on delayed childbearing and also to understand the context involved in their decisions. Methods: In this research conducted in Mashhad, using snowball sampling, eight couples (who are not willing to have child even a few years after their marriage) were selected. Data was collected using narrative interviews (individually and in pairs) and analyzed through qualitative narrative analysis method. Results: The thematic narrative analysis revealed five themes, including child expenses, discouraging social networks, neutral social networks, and welfare preferences. The results obtained from the structural narrative analysis suggested that couples confronted crises, issues, concerns and trends in their lives which enormously affected their childbearing decision; therefore, they decided to postpone it. For some couples, having a child in the specific situation they were in (specific period of their lives) prevented them from reaching their goals and added to their problems.  Conclusion: Besides, couples’ economic situation, social network, relationship with each other, as well as their personal purposes and motivation had a significant role in decision-making process about postponing childbearing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delayed childbearing
  • Narrative analysis
  • Couples’ decision-making
  • Social conditions