نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی و مدیر گروه پژوهش‌های فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک

چکیده

مسئله‌ی اصلی نوشتار حاضر، بررسی رابطه‌ی علم دینی با علوم اجتماعی رایج و تبیین مساعدت‌هایی است که علم دینی می‌تواند برای حل پاره‌ای از مشکلات علوم اجتماعی داشته باشد. نویسنده پس از مرور مجموعه‌ی رویکردها یا گفتمان‌های موجود درباره‌ی رابطه‌ی علم و دین، رویکرد تأییدی یا تکمیلی میان علوم دینی و علوم اجتماعی را پذیرفته است و تصریح دارد که علی‌رغم تفاوت‌های جدی در موضوع قلمرو و روش دین و علم مبانی و رویکردهای مطرح در اندیشه‌ی دینی می‌تواند در رفع مشکلات و خلأهای علوم اجتماعی یاری رساند. تأکید اصلی در این‌جا بر آن است که اساساً آنچه در حوزه‌ی علم مهم است، شناخت واقعیت‌هاست؛ لذا این شناخت از هر نوع منبعی می‌تواند بهره ببرد. نگارنده بر آن است که دین می‌تواند به مثابه‌ی یک منبع مهم معرفتی به حل مشکلات موجود علوم اجتماعی کمک کند که این امر هم منوط به رسمیت شناختن نظریه‌ها و روش‌های رایج در علوم اجتماعی و نقد و ارزیابی آن‌ها با مفاهیم دینی است. علم دینی با در نظر گرفتن واقعیت علوم اجتماعی و دستاوردهای آن می‌تواند روش‌ها و مفاهیم جدیدی را مطرح کند که البته منوط به عدم تعجیل در این زمینه و واسپاری فرایند تولید علم اجتماعی دینی به نهادهای دانشگاهی و حوزوی ـ خارج از مراجع رسمی ـ است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Science and Religion: Religious Science's Relation to Social Sciences

نویسنده [English]

  • Ebrahim Hajiani

چکیده [English]

The main issue of this article is studying the relationship between religious science and current social sciences and providing an explanation on religious science's contributions insolving some social science's issues. After reviewing the current approaches and dialogues about the relationship between science and religion, the author came to the conclusion that there is a relationshipbetween religious sciences and social sciences. The author also came to this reality that in spite of serious differences in realm and method of science and religion, the current principles and approaches in religious thought can help solve the issues of social sciences. The main emphasis is that knowing about realities is important in the area of science so this knowledge could be from any source. The author believes that religion plays an important role and as a source can help to solve the issuesof social sciences. This depends on the recognition of the current theories and methods in social sciences and analyzing them through religious concepts. Religious science proposes new methods and concepts by looking at the reality of social sciences and its achievements.This in turn depends ondelivering social sciences to the able hands of academics and seminary institutes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious sciences
  • social sciences
  • social sciences of Iran
  • religious sociology and domestic science