نویسنده = خواجه نوری، بیژن
تعداد مقالات: 2
2. مطالعه ارتباط شاخص‌های جهانی شدن فرهنگی و از خودبیگانگی زنان

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 57-92

بیژن خواجه‌نوری؛ لیلا پرنیان؛ صغری همت