نویسنده = یادگاری، محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی هویت ملی در ترانه‌های حمایتی از تیم ملی فوتبال ایران

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 139-166

مهری بهار؛ محمدحسن یادگاری