نویسنده = آزاد ارمکی، تقی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کیفی نگرش توسعه‌ای در ادبیات عامیانه: با تأکید بر ضرب المثل های لری

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 9-34

تقی آزاد ارمکی؛ مجتبی ترکارانی؛ ایرج حق‌ندری