نویسنده = اکبری، یونس
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی جامعه‌شناختی فرهنگ اعتماد در بین دانشجویان اقوام چهارگانه آذری، فارس، کرد و لر

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 55-81

سید حسین سراج‌زاده؛ جمال ادهمی؛ یونس اکبری