نویسنده = میرمحمدتباردیوکلایی، سید احمد
تعداد مقالات: 1
1. شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک و تغییرات هویت اجتماعی جوانان شهر تبریز

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 125-150

وحید قاسمی؛ صمد عدلی‌پور؛ سید احمد میرمحمدتباردیوکلایی