نویسنده = رفیعیان، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت سازی اجتماعات محلی به مثابه‌ی رویکردی در توانمندسازی نهادهای اجتماعی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 133-160

مجتبی رفیعیان؛ زهرا خدایی؛ هاشم داداش‌پور