نویسنده = احمدی، سیروس
تعداد مقالات: 2
1. رابطۀ سلامت اداری و نهادینگی سازمان با اعتماد نهادی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 247-268

آرمان حیدری؛ سیروس احمدی؛ معصومه زارعی


2. رابطه آگاهی از کارایی انرژی برق و صرفه‌جویی در مصرف برق در بین زنان شهر یاسوج

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 93-108

سیروس احمدی؛ علیرضا فرخی؛ فریدخت صالحی