نویسنده = یعقوبی، علی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه سبک زندگی و گرایش به طلاق توافقی در بین شهروندان شهر رشت

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 121-148

علی یعقوبی؛ محمدامین کنعانی؛ راضیه یحیی پور