نویسنده = دادخواه جویباری، توحید
تعداد مقالات: 1
1. ادراک عدالت اجتماعی و تاثیر آن بر رضایت شغلی

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-31

بیژن زارع؛ توحید دادخواه جویباری