نویسنده = حسینی‌زاده آرانی، سیدسعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط میان مشارکت در شبکه‌های نهادی اجتماعی و تجربه احساس‌ تنهایی (مورد مطالعه: کلان شهر تهران)

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 109-134

عبدالحسین کلانتری؛ سیدسعید حسینی‌زاده آرانی