نویسنده = امیری، بهزاد
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر توسعه بر نهادها: مورد کشورهای اسلامی عضو گروه D8

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-128

بهزاد امیری؛ ابوالفضل شاه آبادی


2. تعیین‌کننده‌های اجتماعی اقتصادی اشتغال در کشورهای اسلامی دی هشت(D8)

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 99-119

ابوالفضل شاه آبادی؛ راضیه داوری کیش؛ بهزاد امیری