نویسنده = داوری کیش، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. تعیین‌کننده‌های اجتماعی اقتصادی اشتغال در کشورهای اسلامی دی هشت(D8)

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 99-119

ابوالفضل شاه آبادی؛ راضیه داوری کیش؛ بهزاد امیری