نویسنده = غلامرضازاده، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل آسیب شناسانه رفتار زیست محیطی شهروندان با تاکید بر زباله پراکنی در میان گردشگران

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 129-151

علی اصغر فیروزجائیان؛ فاطمه غلامرضازاده