نویسنده = محمدزاده، حمیده
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب همسر و معیارهای آن: مطالعه‌ای در بین مردان و زنان ازدواج کرده‌ی شهر رشت

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 256-229

محمد امین کنعانی؛ مهدی حمیدی فر؛ حمیده محمدزاده