نویسنده = چاری صادق، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر؛ مطالعه کیفی تجربه زیسته عاملان بازار مسکن مشهد

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 179-212

مسعود چاری صادق؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ مهدی کرمانی؛ مهدی فیضی


2. بررسی ارتباط ارزش های گروهی، تعارض و اعتماد سازمانی با نقش تعدیل‌گری گشودگی ارتباط

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 131-97

مسعود چاری صادق؛ علی اکبر مجدی