نویسنده = فلک الدین، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتارهای‌زیست‌محیطی‌ مسئولانه در بین شهروندان شهر یزد و عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر آن

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 81-112

زهرا فلک الدین؛ مسعود حاجی زاده میمندی