نویسنده = مهدوی، محمد صادق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نسلی ارزش‌های پست‌مدرن خانوادگی و عوامل اثرگذار بر آن با تاکید بر نقش دین داری

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 155-187

محمد صادق مهدوی؛ فاطمه مدیری