نویسنده = فاضل، رضا
تعداد مقالات: 1
1. مدل جامعه‌شناختی فریب پنهانی در بازار ایران (مطالعه موردی شهر قم)

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 161-189

مجید سلیمانی؛ رضا فاضل؛ حبیب صبوری خسرو شاهی