نویسنده = مقدمی، ساجده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه‌ی تمایل به ارزش‌های عرفی و نگرش به فرزند

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 159-180

امیر رستگارخالد؛ ساجده مقدمی