نویسنده = حقیقتیان، منصور
تعداد مقالات: 1
1. تبیین رابطه مدرنیته و خانواده‌گرایی در شهر اصفهان

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 235-260

پریرخ امامی اردستانی؛ سیدعلی هاشمیانفر؛ منصور حقیقتیان