نویسنده = کبیری، سعید
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی بر آگاهی و عملکرد والدین نسبت به مسئله‌ی کودک آزاری

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 115-138

هدا حلاج زاده؛ سیده معصومه شادمنفعت؛ سعید کبیری