نویسنده = مدیری، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر کیفیت زندگی زناشویی بر قصد فرزندآوری

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 73-94

فاطمه مدیری؛ محمود قاضی طباطبایی


2. بررسی نسلی ارزش‌های پست‌مدرن خانوادگی و عوامل اثرگذار بر آن با تاکید بر نقش دین داری

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 155-187

محمد صادق مهدوی؛ فاطمه مدیری