نویسنده = سیلانیان طوسی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بازار و جرائم زیست ‌محیطی: تبیین شکار غیرقانونی پرندگان در فریدونکنار

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-71

سید احمد میرمحمدتبار؛ محمد مظلوم خراسانی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ علی سیلانیان طوسی