نویسنده = rahmati، mahdi
تعداد مقالات: 1
1. The Women`s Perception of Gender Roles in Rasht: A Generational Study

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-28

Mahboubeh Alijani؛ Mohammad Amin Kanani؛ mahdi rahmati