نویسنده = نیکپور، عامر
تعداد مقالات: 1
1. شناخت و ارزیابی عوامل مرتبط با مشارکت شهروندان در مدیریت شهری

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 327-350

غلامرضا ملکشاهی؛ عامر نیکپور؛ سپیده غلامی