نویسنده = بیدختی، علی اکبر امین
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت بندی موانع و چالش های اجرای خط مشی های آموزش عالی در ایران

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 203-230

حسین ضابطپور کردی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ علی محمد رضایی؛ ابراهیم صالحی عمران