نویسنده = آقایاری هیر، توکل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفیت‌ زندگی زنان متاهل در چارچوب نهاد خانواده

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-93

حسین میرزایی؛ توکل آقایاری هیر؛ مهناز کاتبی