نویسنده = علیوردی نیا، اکبر
تعداد مقالات: 2
1. دانشجویان، فشار کمتر، رفتار انحرافی کمتر: دلالت‌های سیاستی نظریه فشار

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 317-357

اکبر علیوردی نیا؛ سمیه میرزایی


2. مطالعه جامعه‌شناختی رفتارهای انحرافی دانشجویان: کاربست تجربی نظریه انتخاب عقلانی

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 42-9

اکبر علیوردی نیا؛ داریوش قهرمانیان