کلیدواژه‌ها = زنان
تفسیر زنان طلاق‌‌گرفته از ازدواج مجدد: مطالعه‌‌ای داده-بنیاد

دوره 9، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 239-256

10.22080/ssi.2022.23691.2011

حسین افراسیابی؛ مریم خلجی پیربلوطی


ادراک زنان متأهل شهر مشهد از معانی اجتماعی اشتغال: کارکردها و پیامدها

دوره 7، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 201-230

10.22080/ssi.2020.18224.1729

احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ فریبا فیروزی؛ مهدی کرمانی


تبیین ارتباط انسجام خانواده و ساختار توزیع قدرت در آن (نمونه موردی زنان متاهل شهر شیراز)

دوره 6، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 261-285

10.22080/ssi.2020.16736.1620

مهران سهراب زاده؛ صدیقه شعاع؛ مجید موحد مجد؛ محسن نیازی


بازنمایی خانواده نابسامان از نگاه زنان درگیر طلاق در شهر یزد

دوره 4، شماره 10، بهمن 1396، صفحه 211-230

10.22080/ssi.2018.1742

حسین افراسیابی؛ رقیه دهقانی دارامرود


رابطه آگاهی از کارایی انرژی برق و صرفه‌جویی در مصرف برق در بین زنان شهر یاسوج

دوره 1، شماره 4، مهر 1393، صفحه 93-108

سیروس احمدی؛ علیرضا فرخی؛ فریدخت صالحی