دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی خلقیات ایرانیان در واقعه رژی (بررسی سه مصداق جمع‌گرایی، استبدادستیزی و قانون گریزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22080/ssi.2020.19192.1779

افسانه قاسمی؛ شراره مهدیزاده؛ سوسن باستانی