نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده

با توجه به افزایش چشم‌گیر حجم مقالات منتشر شده در سال‌های اخیر در علوم اجتماعی – جامعه شناسی، می‌توان پرسید آیا شبکه‌ی تعاملات علمی در این رشته رو به چگال‌تر شدن دارد و بر تکوین تراکم اخلاقی دلالت می‌نماید یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر به روش کتابخانه‌ای و با استفاده از ابزارهای تحلیل شبکه‌های اجتماعی در نرم‌افزار پاجک (Pajek) به بررسی مقالات سه نشریه‌ی «مجله جامعه شناسی ایران»، «مطالعات جامعه شناختی» (نامه علوم اجتماعی سابق) و «فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی»، طی سال‌های‌‌ 1381 تا 1390 پرداخته است. هر مقاله‌ایی که به مقاله‌ای دیگر استناد می‌کند، پیوندی را شکل می‌دهد. مجموعه‌ای از مقالات (رئوس) و روابط استنادی (پیوندها) میان آن‌ها تشکیل یک شبکه‌ی استنادی می‌دهد.  تحلیل شبکه‌ی استناداتِ مقاله ها در این مجله ها، جامعه‌ای پاره پاره و از هم گسیخته را در رشته‌ی جامعه شناسی نشان داد. الگوی شبکه‌ی ستاره‌ای به وفور در این شبکه دیده شد، که نشان از فرد محور بودن اجتماع است. هیچ مسیر ادامه داری در شبکه‌ی استنادات که نشان از پیگیری موضوعی در مقالات باشد، مشاهده نشد. ‌تراکم شبکه بسیار اندک بود. مبتنی بر این یافته ها، شاید بتوان گفت که اجتماع علمی در جامعه‌شناسی ایران هنوز شکل نگرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scientific Community in the Iranian Sociology; Moral Density or Anomie?

نویسندگان [English]

  • Heydar Janalizadeh Chobbasti 1
  • Mostafa Alizadeh 2

چکیده [English]

Given the dramatic increase in the number of published articles  of the social sciences - sociology in the recent years, it can be asked whether the network of scientific interactions in this field is going to be dense and indicates  its ethical density or not? To answer this question, using social networks analysis tools (Pajek software), the study with the library method aimed to investigate the three Journal articles: "Iranian Journal of Sociology", "Sociological Studies" (a former Journal of Social Science) and "Quarterly Journal of Social Sciences” of Allameh Tabatabai University during the years 2003 to 2012. Any article that cites another one forms a tie. A collection of articles (vertices) and the citation relationships (ties) between them form a citation network. The analysis of the articles citations network revealed a ragged and unrestrained society in the Sociology. Star network pattern was plentifully seen in the network. It demonstrated that the scientific community is a person oriented one. It was not seen a diligent path in the citations network which shows that a subject has been followed. Network density was very scanty. Based on these findings, it may be said that a scientific community in the Iranian sociology has not yet‌ formed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociology of Science
  • Citation Network Analysis
  • social network analysis
  • Scientific Community in Sociology
  • Moral Density