راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

فرم تعهدنامه را از اینجا دریافت و تکمیل کنید.

فرم تعارض منافع را از اینجا دریافت و تکمیل کنید.

فرم واگذاری حق انتشار را از اینجا دریافت و تکمیل کنید.

     

نکات بسیار مهم

 • در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف مطابق با فرمت مجله در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع است.
 • با توجه به آن که طبق آیین نامه ابلاغی معاونت پژوهشی دانشگاه مازندران، داشتنکد ارکید به عنوان یک شناسه منحصر به فرد برای کلیه نویسندگان از الزامات می باشد، با مراجعه به سایت orcid.org نسبت به اخذ کد ارکید خود اقدام فرمایید  .لطفا در درج صحیح کد ارکید هر نویسنده دقت فرمایید .
 • در مجموع صرفا بایستی پنج فایل، شامل ۱) فایل با نام (صرفا در جایگاه اصلی فایل بانام)، ۲) فایل بی نام (صرفا در جایگاه اصلی فایل بی نام)، ۳) نامه به سردبیر( تعهدنامه)،  ۴) فرم تعارض منافع و ۵) فرم واگذاری حق انتشار، ارسال گردد.
 • در صورت پذیرش اولیه مقاله، لازم است فایل مربوط به چکیده مبسوط انگلیسی، مطابق با شیوه درخواستی تنظیم و ارسال گردد.
 • پس از ارسال مقاله به این نشریه به هیچ عنوان امکان تغییر در تعداد نویسندگان و همچنین ترتیب نویسندگان وجود ندارد.

۱- اصول راهنما

 • ثبت مقاله فقط از طریق سایت مجله امکان پذیر است.
 • مقاله ارسالی باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده (گان) باشد؛ مقالات ترجمه­ ای پذیرفته نمی­شوند.
 • مقاله به‌طور هم‌زمان برای سایر مجلات ارسال نگردیده باشد.
 • مقالات ارسالی نباید در نشریه ی دیگری چاپ شده باشند.
 • هنجارهای علمی و قواعد اخلاق حرفه ای در نگارش و ارسال مقالات مد نظر قرار گرفته و رعایت شود.
 • حق هیأت تحریریه مجله، در قبول یا رد مقاله و یا اصلاح نوشتاری و ادبی محفوظ است. عقاید بیان شده و خط‌ مشی‌های اعمال شده توسط نویسندگان، الزاماً بیانگر عقاید و خط مشی‌های هیأت تحریریه نمی‌باشد.

۲- اصول تنظیم مقاله

 • فایل متن اصلی مقالهبایستی بر اساس دستورالعمل‌های استاندارد نگارش و آماده‌سازی مقالات مختلف آماده شوند.
 • علاوه بر این، بخش ضمیمه، شامل محل تامین بودجه، سهم نویسندگان در نگارش مقاله، تعارض منافع و تشکر و قدردانی، باید در انتهای متن مقالات ذکر گردد.
 • پیشنهاد می‌شود ساختار مقاله به صورت زیر تنظیم شود:
  • عنوان، چکیده، کلمات کلیدی
  • مقدمه و بیان مسأله (تعریف موضوع، طرح مساله و بیان اهداف)،
  • پیشینه و چارچوب نظری
  • روش (الگوی بررسی، تعریف مفاهیم، فنون گردآوری و تحلیل داده ها)
  • یافته‌ها (و تحلیل و تفسیر آنها)
  • بحث و نتیجه‌گیری
  • منابع مالی
  • سهم نویسندگان
  • تعارض منافع
  • تشکر و قدردانی
  • منابع فارسی و لاتین

 

۲-۱- صفحه اول:  چکیده انگلیسی

صفحه اول شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان، وابستگی‌های سازمانی یا (affiliation) به ترتیب به صورت: مرتبه علمی، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر و کشور به زبان انگلیسی و پست الکترونیک)، چکیده و واژگان کلیدی به انگلیسی است.

نویسنده مسئول بایستی باید با علامت ستاره (*) مشخص شود و جزییات اطلاعات نویسنده مسئول شامل شماره دورنگار، آدرس پستی و پست الکترونیک در زیرنویس صفحه اول ذکر گردد.

عنوان مقاله به انگلیسی مطابق با عنوان فارسی تنظیم گردد (حتی‌المقدور بیش از 15 کلمه نباشد و از به کار بردن کلمات اختصار در عنوان پرهیز گردد).

چکیده انگلیسی باید مطابق با چکیده فارسی تنظیم گردد. چکیده انگلیسی در مقالات پژوهشی باید دارای بخش‌های زیر باشد:

Objectives, Methods, Results, Conclusion, and Keywords.

   

۲-۲- صفحه دوم:  چکیده فارسی

صفحه دوم شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان، وابستگی‌های سازمانی یا (affiliation) به ترتیب به صورت: مرتبه علمی، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر و کشور و پست الکترونیک)، چکیده و واژگان کلیدی به فارسی است.

نویسنده مسئول بایستی باید با علامت ستاره (*) مشخص شود و جزییات اطلاعات نویسنده مسئول شامل شماره فکس، آدرس پستی و پست الکترونیک در زیرنویس صفحه دوم ذکر گردد.

عنوان مقاله باید مختصر، مفید و جامع باشد (حتی‌المقدور بیش از ۱۵ کلمه نباشد و از به کار بردن کلمات اختصار در عنوان پرهیز گردد).

چکیده فارسی باید بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کلمه بوده و در پنج پاراگراف و به صورت ساختارمند شامل: اهداف، روش‌ مطالعه‌، یافتهها، نتیجه‌گیری و واژگان کلیدی (حداکثر ۵ واژه) تنظیم شود.

  

 ۲-۳- حروف‌نگاری و صفحه‌آرایی

 • آیین نگارش زبان فارسی رعایت شده و از به‌کار بردن کلمات خارجی تا حد امکان خودداری گردد.
 • معادل لاتین اسامی، اصطلاحات مهم و اساسی صرفا برای اولین بار بصورت زیرنویس آورده شود.
 • تمام واژه‌‌ها و اصطلاحات علمی انگلیسیکه در مقاله به صورت اختصار درج می‌شوند، باید برای بار اول به صورت عبارت کامل در متن ذکر گردیده و اختصار آن در داخل پرانتز آورده شود و واحدهای اندازه‌گیری بایستی از سیستم استاندارد بین‌المللی واحدها (SI) پیروی کند.
 • عنوان‌های اصلی نوشته با شماره «۱» به بعد و عنوان‌های فرعیِ زیر هر عنوان اصلی با شماره‌های مرکب تعیین می‌شوند [مانند: ۱-۱.، ۱-۲.، ... و ۱-۱-۱.، ۱-۱-۲. ...].
 • عنوان جدول‌ها در بالا و عنوان شکل‌ها در پایین آن‌ها نوشته می‌شوند. شماره جدول‌ها و شکل‌ها در عنوان آن‌ها با رقم و بدون نگارش واژه «شماره» می‌آیند [مانند: جدول ۲: توزیع فراوانی...]. در جدول‌ها و نمودار‌ها از ترام (زمینه رنگی یا خاکستری) استفاده نمی‌شود. در تنظیم جداول تنها سرستون‌های عمودی به صورت پررنگ (Bold) می‌باشد. شکل جداول به صورت جدول زیر تنظیم شود.
 • مقاله در قالب فایل Word سال۲۰۰۳ یا نسخه‌های بالاتر، سایز A4 با حاشیه ۲/۵ سانتی‌متر از تمام جهات و فاصله بین خطوط ۱ سانتی‌متر و مطابق با جدول زیر تنظیم شود:

 

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

عنوان فارسی مقاله

پررنگ (Bold)

BNazanin 16

عنوان لاتین مقاله

پررنگ (Bold)

Times New Roman 12

چکیده فارسی

معمولی (Regular)

BNazanin 10

کلیدواژه‌های فارسی

معمولی (Regular)

BNazanin 10

چکیده لاتین

معمولی (Regular)

Times New Roman 10

کلیدواژه‌های  لاتین

معمولی (Regular)

Times New Roman 10

عناوین اصلی داخل متن مقاله

پررنگ (Bold)

BNazanin 12

متن مقاله

معمولی (Regular)

BNazanin 12

اختصارها یا کلمات لاتین درون متن مقاله

معمولی (Regular)

Times New Roman 11

متن فارسی درون جدول یا نمودار

معمولی (Regular)

BNazanin 10

متن لاتین درون جدول یا نمودار

معمولی (Regular)

Times New Roman 9

زیرنویس‌های فارسی جداول و اشکال

معمولی (Regular)

BNazanin 10

زیرنویس‌های لاتین جداول و اشکال

معمولی (Regular)

Times New Roman  9

پانویس فارسی

معمولی (Regular)

BNazanin 10

پانویس لاتین

معمولی (Regular)

Times New Roman 9

منابع فارسی

معمولی (Regular)

BNazanin 12

منابع لاتین

معمولی (Regular)

Times New Roman 11

 

۳- شیوه تنظیم منابع

شیوه ارجاع و استناد، شیوه رفرنس دهی بر مبنای APA است.

 

۱-۳- ارجاع در متن مقاله:

پس از مطلب اقتباس شده، مستقیم یا غیر مستقیم : (نام خانوادگی صاحب اثر، سال انتشار: شماره صفحه یا صفحات).

توجه: در صورتی که اثر مورد استفاده به زبان فارسی ترجمه شده باشد، برای استناد در پرانتز درون متنی، نام صاحب اثر به فارسی و تاریخ انتشار اثر ترجمه شده استفاده شود و در غیر این صورت نام صاحب اثر و تاریخ انتشار متن به زبان اصلی ذکر شود. در صورتی‌که استناد درون متنی به صورت استناد روایی است نام نویسندگان اثر لاتین به فارسی همراه با سال انتشار درون پرانتز به زبان اصلی ذکر شود. در اینصورت معادل لاتین نویسنده (گان) صرفا برای بار اول در پانویس درج گردد.

 

نوع نویسنده

استناد در پرانتز

استناد روایی

یک نویسنده

(Gonzalez, 2019)

گنزالس  (2019)؛ ربیعی (۱۳۸۳)

دو نویسنده

(Gonzalez & Jones, 2019)

گنزالس وجونز (2019)؛ بهشتی و خان‌محمدی (۱۳۹۹)

سه نویسنده و بیشتر

(Gonzalez et al., 2019)(ساعی و همکاران، ۱۳۹۰: ۷۳)؛

گنزالس و همکاران (2019)؛ حقیقتیان و همکاران (۱۳۹۱)

نویسندگان گروهی با اختصار

 

اولین استناد

(American Psychological Association [APA], 2020)

انجمن روانشناسی آمریکا [ای‌پی‌ای] (2022)

 استنادات بعدی

(APA, 2020)

ای‌پی‌ای  (2020)

نویسندگان گروهی بدون اختصار

(University of California, 2020)

دانشگاه کالیفرنیا  (2020)

بدون نویسنده

(New drug, 1993)

 

 

۲-۳- ارجاع در پایان مقاله:

  

 • کتاب

 - با یک نویسنده

عبدالهی، محمد. (1388). روش های پژوهش در علوم اجتماعی: فرایند نظری و عملی تحقیق. تهران: انتشارات جامعه شناسان.

 Gillam, T. (2018). Creativity, wellbeing and mental health practice. Wiley Blackwell.

  - با دو نویسنده یا بیشتر 

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (۱۳۸۳). روش های تحقیق در علوم رفتاری (چاپ هشتم). تهران: انتشارات آگاه.

 

DiFonzo, N., & Bordia, P. (2007). Rumor psychology: Social and organizational approaches. American Psychological Association.

 - با نویسندگان گروهی یا یک انجمن

 American Sociological Association. (1975). Approaches to the study of social structure. Free Press.

- کتاب ویرایش شده

 Rhodewalt, F. (Ed.). (2008). Personality and social behavior. Psychology Press.

- فصل های یک کتاب

Levi-Strauss, C. (1971). Totem and caste. In F. E. Katz (Ed.), Contemporary sociological theory (pp. 82-89). Random House.

-کتاب ترجمه شده

مولر، جی. اچ.؛ شوسلر، کی. اف. و کاستنر، اچ. ال. (1378). استدلال آماری در جامعه شناسی. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی. (سال اصلی اثر چاپ شده 1996).

 

 • مقاله

   - با یک نویسنده:

تقوی، عابد (1389). بازتاب تحولات اجتماعی در ساختار فضایی شهر قدیم گرگان در دوران اسلامی. مجله مطالعات اجتماعی ایران، 4(3)، 20-6.

Cao, C. (1999). Social origins of the Chinese scientific elite. The China Quarterly160, 992-1018. 

 - با دو نویسنده:

کوثری، مسعود و خیرخواه، طاهره (1387). تحلیل محتوای پیام های کوتاه دانشجویان دانشگاه های تهران. تحقیقات فرهنگی ایران، 1(2)، 78-57.

 Klimonske, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36. doi:10.1037/1061-4087.45.2.10.

- بیش از دو نویسنده:

شجاعی زند، علیرضا؛ طالبان، محمدرضا و صنعتی شرقی، نادر (1389). بررسی رابطه جهانی شدن فرهنگی و عرفی شدن فردی با تاکید نقش عوامل زمینه ای (مطالعه بین ملتی). مسائل اجتماعی ایران (دانشگاه خوارزمی)، 1(1)، 160-133.

  Keith, B., Layne, J. S., Babchuk, N., & Johnson, K. (2002). The context of scientific achievement: Sex status, organizational environments, and the timing of publication on scholarship outcomes. Social Forces80(4), 1253-1281.

 

 • مقالات روزنامه

 - آنلاین از یک وب سایت، بدون نویسنده:

It’s subpoena time. (2007, June 8). New York Times. https://www.nytimes.com/2007/06/08/opinion/08fri1.html

- نسخه چاپی

 Jones, S. (1997, October 19). Hit-and-run suspect commits suicide. New York Times, p. 17.

 

 • وب سایت

-  نام سازمان به عنوان نویسنده:

National Institutes of Mental Health. (2015, May). Anxiety disorders. http://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.s

- بدون نویسنده، بدون تاریخ:

What is psychology? (n.d). BestPsychologyDegrees.com. https://www.bestpsychologydegrees.com/what-ispsychology/

 

 • پایان نامه برگرفته شده از وب:

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from http://www-static.cc.gatech.edu/--asb/thesis/

 

۴-  چکیده مبسوط انگلیسی:

پس از پذیرش اولیه، نویسنده مسئول ملزم است چکیده ای حاوی 700 تا 1000 واژه از مقاله خود به صورت فایل پیوست در پروفایل تحت عنوان "چکیده مبسوط" تهیه و برای مجله ارسال نماید.

 ساختار چکیده مذکور باید به شکل زیر باشد:

 • مقدمه (Introduction)
 • روش مطالعه (Methods)
 • یافته ها (Results)
 • نتیجه گیری (Conclusion)
 • منابع مالی (Funding)
 • سهم نویسندگان (Authors' contribution)
 • تعارض منافع (Conflict of interest)
 • تشکر و قدردانی (Acknowledgments)

   نکته: در صورت عدم  وجود منابع مالی برای یک مقاله، بایستی عبارت "There is no funding support" در مقابل آیتم شماره ۵، ذکر گردد. همچنین در صورت عدم وجود تعارض منافع، بایستی عبارت "Authors declared no conflict of interest" در مقابل آیتم شماره ۷ ذکر گردد.

 

 • کلیه منابع فارسی به انگلیسی ترجمه و بعد ازچکیده مبسوط آورده شود. منابع بدین صورت ترجمه شود:
  • چنانچه منبع ارجاع دهی کتاب می‌باشد به کتابشناختی کتاب مراجعه و عنوانی را که در کتابشناختی درج شده است استفاده شود.
  • چنانچه منبع ارجاع دهی مجله می‌باشد به عنوان لاتینی که درپشت مجله درج شده است و همچنین نام مقاله و نویسندگان که در چکیده های لاتین درج شده است استفاده شود.
  • منابع فارسی که به انگلیسی برگردان می‌شوند آخرشان کلمه [In Persian] نوشته شود.
  • تمام سالهای شمسی به میلادی تبدیل شود.
 • تمامی منابع بعد از Extended Abstract آورده شود.
 • لینک تمامی منابع به اصل منبع الزامی است.
 • عناوین جداول، شکلها و نمودارها درون مقاله باید به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شوند.
 • لطفا از آوردن شکل و جدول در چکیده مبسوط خودداری نمایید.
 • تعداد کل کلمات موجود در چکیده مبسوط نباید از ۱۰۰۰ کلمه تجاوز کند. کلید واژه ها و منابع مشمول این ۱۰۰۰ کلمه نمی‌­شود.