اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 992
تعداد پذیرش 140
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 783

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 177
تعداد مشاهده مقاله 146484
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 178904
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 35 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 284 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 37 روز
درصد پذیرش 14 %