آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 859
تعداد پذیرش 113
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 689

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 148
تعداد مشاهده مقاله 126368
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 148864
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 22 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش -1681 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 138 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 41 روز
درصد پذیرش 13 %