اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1096
تعداد پذیرش 184
تعداد عدم پذیرش 858

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 202
تعداد مشاهده مقاله 179831
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 210549
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 35 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 536 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 37 روز
درصد پذیرش 17 %