آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 882
تعداد پذیرش 112
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 708

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 148
تعداد مشاهده مقاله 128864
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 154043
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 331 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 40 روز
درصد پذیرش 13 %