نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت آموزش عالی؛ هیات علمی موسسه پژوهش و برتامه‌ریزی آموزش عالی

2 دانشیار دانشگاه الزهراء، دکتری آموزش و پرورش تطبیقی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی

3 دانشیار دانشگاه خوارزمی، دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

چکیده

درجهان امروز نهاد آموزش‌عالی با تغییراتی بنیادین نسبت به گذشته مواجه است که تغییر جمعیت دانشجویی دختران از جمله عمده‌ترین آن‌هاست. به دنبال این سیر جهانی، نرخ ورود دانشجویان دختر به ‌دانشگاههای ایران نیز افزایش یافته، به ‌طوریکه نرخ ورود دختران به دانشگاه از 31% در ابتدای انقلاب به 64 درصد در سال تحصیلی 92-91 رسیده است. اما سیاست‌های اتخاذ شده در کشورهای مختلف برای این پدیده متفاوت است که برخی آن ‌را فرصتی برای تواناشدن دختران و برخی دیگر در شکل مشکلی اجتماعی با آن برخورد می‌کنند. اتخاذ کدام سیاست در نهاد آموزش عالی ایران منطقی و واقعی است؟  مهم، دیدن و شنیدن واقعیت در بافت آموزش‌عالی ایران است که دختران برای تجربه‌ی آن تلاش می‌کنند. نظریه‌‌پردازی داده‌بنیاد می‌تواند ابزاری برای پاسخ به این نیاز باشد. در این نگاه دیگر اهمیت یک نظریه به جهان‌شمولی آن نخواهد بود زیرا تاریخ بشر نشان داده است که انسان‌ها رویه‌های ثابتی را در بافت‌های گوناگون پیش نمی‌گیرند، بلکه اهمیت یک نظریه به منطبق بودن آن با بافت پژوهش و نیازی که از آن مرتفع خواهدکرد، می‌باشد.  لذا نظریه‌پردازی داده‌بنیاد می‌تواند ابزاری برای  تولید نظریات بومی و پرداختن به مسائل خاص جامعه ایرانی باشد که نمونه‌ی آن در تدوین نظریه "تواناسازی زنان در آموزش‌عالی ایران" در مقاله‌ی حاضر آورده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Female Empowerment trough Higher Education

نویسندگان [English]

  • Somayyeh Fereidoni 1
  • Golnar Mehran 2
  • Yazdan Mansoriyan 3

چکیده [English]

In this day and ages, higher education deal with the fundamental changing that changing in university gender population is the most significant. Simultaneously with global trend, the rate of Iranian female students' enrolment has increased. According to statistics released, this rate has changed from 31% on the eve of revolution (1357-1358 academic year) to 64% in 1391-1392 academic year. However, making decision about this matter is different in several countries. Some of them have used it as the opportunity for female empowerment and others have faced it as the social challenge. But the most significant part is hearing the reality of higher education context that many girls have tried to experience it. Based on this point of view, Grounded Theory, which developed in the middle of this century because of paradigm shifting in philosophy of research method, needing to opening new border of knowledge as well as society requiring to local and new Theories, could be a tool to respond to these needs. In this philosophical approach the importance of Theory is not related to universality because history has showed that people have had different ways of life in several contexts. The importance of Theory is related to adjusting it to given context and solve the problems. Hence, Grounded Theory could be a tool for making local theory in order to finding proper ways to rectify Iranian different social matters. The newborn theory called "Female Empowerment trough Higher Education" is the example for it that have been discussed in the present article. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • grounded theory
  • Higher education
  • female students
  • Local Theory
  • Policy Making