نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی سازمان‌های دولتی و غیردولتی با هدف تقویت زمینه‌های اجتماعی و حمایت از خانواده و ازدواج تدوین شده است. طرح «شکوفه‌های عشق» در جهت توسعه و تقویت ازدواج پایدار جوانان شهر تهران با مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد، از سال 1386 تاکنون به اجرا در آمده است. هدف کلی پژوهش حاضر، ارزیابی و مطالعه‌ی اثربخشی این طرح در ابعاد مختلف، بر اساس الگوی سیپ، (CIPP)، است. مطالعه‌ی پیش‌رو، با روش پیمایش تلفنی انجام شده و جامعه‌‌ی آماری آن را کلیه‌ی زوج‌های جوان شرکت کننده در طرح شکوفه‌های عشق در سال 1392 تشکیل می‌دهند. در این راستا برای حصول اعتبار، از روش صوری و نمونه‌گیری و برای کسب پایایی، از آزمون آلفای کرونباخ بهره برده‌ایم. طبق یافته‌های حاصل از مراحل و مکانیسم ارزشیابی (زمینه، درون‌داد، فرایند و برون‌داد)، با تکیه بر دو.. استراتژی آموزشی‌ـ مشاوره‌ای و مادی‌ـ مالی برنامه‌ریزی، اولویت ارائه‌ی خدمات به جوانان عبار ت است از: خدمات مشاوره‌ای، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، برگزاری همایش‌های سراسری ازدواج، توسعه و استفاده از سالن‌های یاس، تهیه‌ی جهیزیه‌ی رایگان یا ارزان قیمت، ارائه‌ی وام ازدواج.‌
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis and Evaluation of Family Policies: With Emphasis on ‘Shekofehaye Eshgh’ Project

نویسنده [English]

  • Ahmad Qiyasvand

چکیده [English]

The implement of many socio-economic policies and programs by governmental and non-governmental organizations are targeted to enhance social supports for family and marriage. The ‘Shekofehaye Eshgh’ (love blossoms) project is an example of such programs implemented in 1386 by non-governmental organization. The project particularly aims to enhance sustainable marriage among youth in Tehran City. The present study evaluates the effects of this project on the basis of a multi-dimension pattern of Context, Input, Process and Product (CIPP). The results of this study are based on a survey conducted through phone contacts with a sample of youth who have already been included in the project. Generally speaking, the research findings illustrate that the most important issues for the sustainable marriage of youth include counselling services, holding discussion groups and national conferences on marriage, development of Yas halls, affordable dowries, and marriage loan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • SIPP pattern
  • family sustainability policies
  • ‘Shekofehaye Eshgh’ (love blossoms) project