نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

2 ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

     هدف از این پژوهش بررسی و تبیین تاثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان صنایع نساجی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران می­باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. پایایی سوالات با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تعیین شد و روایی پرسشنامه­ها بوسیله خبرگان مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی مورد تائید قرار گرفت. هم­چنین بر اساس نتایج، مسیر ارتباط متغیرهای این پژوهش تائید و نتایج پژوهش با استفاده از روش آماری مدل­سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که میان کارکنان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران رضایت شغلی پیش­بینی کننده معنی­داری برای تعهد سازمانی کارکنان و ابعاد آن است. امروزه سازمان­ها برای بهبود عملکرد و اثربخشی نیازمند به کارکنان متعهد هستند تا به اهداف خود در جهت رشد و بهره­وری برسند، از این رو باید حرکت و توجه بیشتر به سمت رضایت شغلی بیشتر در کارکنان از وظایف اصلی سازمان­ها باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The promotion of organizational commitment in NGOs: explaining the role of occupational satisfaction using structural equation model

نویسندگان [English]

  • Hossein S amadi Miarkolaei 1
  • Hamzeh Samadi Miarkolaei 2

چکیده [English]

This study primarily aims to explain the effects of occupational satisfaction on organizational commitment. It is based on a survey conducted among the employees of Red Crescent of the Islamic Republic of Iran. The study also employs Structural Equation Model (SEM). The underlying conclusion of the present analysis refers to the fact that occupational satisfaction accounts for a critical predictor of organizational commitment. Furthermore, it is important to emphasize the fact that the contemporary organizations are required committed employees in order to improve their productivity and to approach their organizational goals. Accordingly, the organizations need to pay more attention to promoting the employees’ occupational satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational commitment
  • red Crescent
  • occupational Satisfaction