نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دانشگاه مازندران

چکیده

فرزندان شهدا خاصه دانشجویان شاهد، هویت ایثارگری خود را پنهان می نمایند؛ چرا؟ هدف اصلی این پژوهش کاوش در چرایی اجتماعی پنهان سازی هویت ایثارگری دانشجویان شاهد مراکز آموزش عالی شهرستان بابلسر بوده است. مبتنی بر نظریه زمینه­ای، تعداد 22 نفر از دانشجویان شاهد در پژوهش شرکت نمودند که 17 نفر (اکثریت) از این دانشجویان اقدام به پنهان سازی هویت ایثارگری نمودند. نتایج حاصله از  مصاحبه­های نیمه ساخت یافته نشان داده است که چرایی اجتماعی پنهان سازی هویت ایثارگری این دانشجویانمی­تواند در مقوله­های زیر خلاصه شود: داغ ننگ، توهم اجتماعی در ارائه تسهیلات به خانواده­های شهدا، تفاوت نگرش خانواده ایثارگران و مردم نسبت به عادلانه بودن تسهیلات، کمرنگ شدن ارزش­های ایثار و شهادت در مردم، احساس عدم درک اجتماعی از مسائل و مشکلات خانواده شهدا، احساس دور شدن مسئولین از ارزش­های ایثار و شهادت، عملکرد ضعیف نهادهای متولی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ، انتظار الگوی انسان کامل بودن از فرزندان شهدا،  عدم  سوء استفاده از هویت ایثارگری  و جامعه پذیری.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social determinants of concealment of sacrificial identity among martyr students (Shahed) in higher educational centers of Babolsar

نویسندگان [English]

  • Heydar Janalizadei Choobbasti 1
  • Nader Razeghi 1
  • masomeh kasaeian 2

چکیده [English]

The children of martyrs, notably those who are university students, conceal their sacrificial identity. Accordingly, the key question here is ‘why this happens?’. The present study primarily aims to investigate the social determinants of the concealment of sacrificial identity among martyr students (Shahed) in higher educational centers. Theoretically, this study is based on the grounded theory. Methodologically, this study employs semi-structured interviews with a sample of 22 martyr students (Shahed) in higher educational centers of Babolsar.
The preliminary results of this study indicate that approximately 77 per cent of these students tend to conceal their sacrificial identity. Furthermore, more detailed analysis illustrate that the concealment of sacrificial identity among martyr students (Shahed) in higher educational centers is significantly associated with a wide range of determinants. This includes such key determinants as social stigmatization, social illusion on the families of martyrs’ special advantages over the public, varying attitudes towards the special advantages amongst the families of veterans and the public, the waning of the values of martyrdom and sacrifice in the society, the lack of social sympathy with the situations of martyr families, the growing distance of authorities with the values of martyrdom and sacrifice, the poor performance of the officials responsible for the propagation of the culture of martyrdom and sacrifice, insufficient propaganda about issues related to the eight-year war, an unreachable social expectation over the martyrs’ children to appear as perfect individuals, religious factors and socialization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social determinants of concealment of sacrificial identity
  • martyr students (Shahed)
  • grounded theory