نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه

چکیده

از جمله نگرانی­ها پیرامون سیاست­ افزایش باروری در ایران، آینده شغلی نسلی است که به دنیا خواهد آمد. باور عمومی این است که با افزایش زادوولد، نسلی که جمعیت آن بیش از نسل­های گذشته است، در آینده دچار معضل بی­کاری خواهد شد. پرسش پژوهش آن است که آیا واقعاً اگر جمعیت یک نسل بیش­تر باشد، هنگامی­که به سن اشتغال می­رسند، بی­کاری در میان آن­ها بیش­تر از نسل­های قبلی است؟ آیا این یک گزاره عام و جهان­شمول است؟ برای پاسخ به سؤال، تحقیقات تجربی پیرامون جمعیت نسل و بی­کاری در همان نسل را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار داده و روی آن­ها با استفاده از روش شمارش قاعده­مند تحلیل انجام شد. تحقیقات موردیِ کشورهای مختلف نتایج متنوعی را نشان می­دهد، به گونه­ای که نمی­توان گفت گزاره فوق قاعده­ای عام است. همچنین تحقیقات آماری روی کل کشورهای جهان درباره رابطه جمعیت نسل و بی­کاری نیز هیچ­گونه رابطه معناداری میان این دو متغیر نشان نمی­دهد و یافته تحقیقات موردی را تأیید می­کند. آنچه در تبیین این یافته بدست آمد آن است که رابطه جمعیت نسل و بی­کاری تحت تأثیر عوامل سومی است که وضعیت آن­ها در کشورهای مختلف متفاوت است؛ از جمله انعطاف­پذیری نهاد بازار کار، آموزش و کارایی فرایند تطبیق میان موقعیت شغلی و افراد جویای شغل. وجود عوامل واسط، به سیاست­گذاران نشان می­دهد که با افزایش جمعیت جوان در یک کشور، از طریق برنامه­ریزی پیرامون این متغیرها، نه­تنها ممکن است بی­کاری افزایش پیدا نکند، بلکه امکان کاهش آن نیز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of empirical studies about effects of cohort size on unemployment across varying countries

نویسنده [English]

  • Masood AlamiNeisi

Member of board, Social Science Faculty, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

The pronatalist-oriented population policies can bring about varying consequences including the challenges associated with job opportunities needed for the new birth cohorts as they approach the working ages. The present study aims to examine whether such challenges truly happen to the large cohorts and whether such economic outcomes apply to all countries. In order to examine these two key questions highlighted above, this study employs a meta-analysis approach and reviews the contemporary literature conducted in varying contexts from around the world.
The results of this analysis show that there are varying patterns about the effects of cohort size on unemployment rate. This suggests that such economic outcomes as unemployment are not exclusively the consequence of cohort size. In other words, the results emphasize the point that in order to explain properly the association between cohort size and unemployment rate, it is also important to consider a wider range of determinants. In sum, the large cohort of young population does not cause economic challenges for the society per se, rather it can open a demographic window of opportunity for economic growth subject to appropriate policies and timely planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cohort
  • population
  • unemployment rate
  • empirical studies