نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 گروه جهانگردی - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - دانشگاه مازندران - بابلسر - ایران.

3 هیئت علمی / دانشگاه مازندران

چکیده

گردشگری موسیقی یکی از جذاب­ترین انواع گردشگری بوده و توجه به موسیقی بومی نقش بسیار مهمی در جذب گردشگران آن دارد. اکنون زمان آن است که از نگاهی نو به این بخش از صنعت گردشگری در کشور توجه شود. نظر به جایگاه و ظرفیت موسیقی محلی ترکمن، نیاز به شناخت دقیق و علمی اثرات توسعه­ی این نوع گردشگری در شهر آق‌قلا به عنوان یکی از مهدهای آن و برنامه­ریزی جامع و نظام­مند در راستای تقویت آثار مثبت، کاهش اثرات منفی از علل اهمیت و ضرورت تحقیق و تتبع در این باب می­باشد. با توجه به اینکه بیشتر تحقیقات این حوزه بر سنجش اثرات اقتصادی متمرکز بوده­اند، نادیده گرفتن اثرات اجتماعی- فرهنگی، موجب عدم برنامه‌ریزی در زمینه­ی کاهش اختلالات ناخواسته در زندگی جامعه‌ی میزبان یا افزایش منافع اجتماعی می‌شود با توجه به‌تمامی این موارد، در این مقاله به بررسی اثرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری موسیقی ترکمن از دیدگاه کارشناسان و متخصصین پرداخته شده است. جهت تحلیل داده‏ها از روش تحلیل سلسله مراتبی و نرم‌افزار اکسپرت چویس استفاده گردید. نتایج نشان می­دهد که از میان شاخص­های مؤلفه­های مثبت، عوامل "ارتقاء غرور اجتماعی، افزایش مشارکت اجتماعی و ارتقاء زیبایی جامعه" و همچنین از میان شاخص­های مؤلفه‌های منفی، عوامل "افزایش جرم و بزهکاری، افزایش ترافیک و تضعیف گویش محلی" از دیدگاه کارشناسان، بیشترین میزان اهمیت را کسب کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Assessment of Social Effects of Folkloric Music Tourism on Local Communities from Experts’ Perspective: The Case Study of Aghqala City in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • maryam ghomi 1
  • nazanin tabrizi 2
  • Mohammad Hasan Zaal 3

1 -

2 Tourism Department - Faculty of Humanities and Social Sciences - University of Mazandaran - Babolsar – Iran

چکیده [English]

Music tourism accounts for one of the most attractive forms of tourism. In this line, local music plays a crucial role in tourists’ attraction. This is a significantly visible observation in the city of Aghqala located in Golestan province as it holds a long history in local music of Turkmen. The existing literature on this regard has largely a predominant focus on economic effects, while the socio-cultural effects have not been given sufficient attention. The present study attempts to contribute filling this research gap and a stronger emphasis is given to the socio-cultural effects of local music of Turkmen. Methodologically, this study employs the hierarchy analysis method and Expert choice software. The results of this study from experts’ perspectives indicate two key patterns. On the one hand, the most attractive aspects of local music tourism include greater levels of social proud, social participation and social beauty. On the other hand, high crime rate, heavy traffic and weakening the local dialect account for the most destructive aspects of local music tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • folkloric music
  • social effects
  • Aghqala City in Golestan Province